รั้ว สธ.

บรรยายพิเศษ

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การคิดเชิงกลยุทธ์สู่บริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างผ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน...

เปิดประชุมวิชาการ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข ป...

หารือข้อราชการ

นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ H.E. Mr.Hussain rasheed รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐมัลดีฟส...

ลงนามบันทึกช้อตกลง

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา กับนายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ...

กิจกรรม สธ.